รวมลิงค์ศัพท์เฉพาะทาง

ศัพท์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://escivocab.ipst.ac.th/
ศัพท์กฎหมาย http://www.siamlaw.com/modules.php?name=Encyclopedia
ศัพท์ทหาร (สำหรับค้นหาออนไลน์) http://www.taksincamp.com/vocab.html
ศัพท์ทหาร (สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ PDF) www.geozigzag.com/pdf/vocab_soldier.pdf
ยศ ตำแหน่งและหน่วยในกองทัพเรือ http://www.navy.in.th/terminology.php
ศัพท์ทหารเรือ http://www.navy.in.th/navyterm.php
การชันสูตรพลิกศพ http://medboard.med.cmu.ac.th/elearning/interactive/knowledge/content.html
ศัพท์ทางวิชาการเกี่ยวกับการประชุม http://www.thaitiat.com/8translation/letter9_dic.html
ศัพท์-คำย่อทางการทูต กระทรวงการต่างประเทศ http://www.mfa.go.th/web/838.php
ยศทหารสามเหล่าทัพ พร้อมคำย่อไทย-อังกฤษ http://web.schq.mi.th/~mid/rank.htm
http://www.rtaf.mi.th/rtaf-travel/rtaf-rank2.htm
ศัพท์การสร้าง-การกำกับภาพยนตร์
http://www.imdb.com/Glossary/
http://www.filmsite.org/filmterms.htmlhttp://www.misterpolice.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=93535 ศัพท์ยศ ตำแหน่ง หน่วยงานในสังกัดตำรวจแห่งชาติ ศัพท์ทางกฎหมาย และอาชีพอื่นๆ
http://p8.police.go.th/Ps_p8/ranks/ranks.htm ยศตำรวจ พร้อมมีบั้งให้ดู
http://www.buriram.police.go.th/policemaung/position%20police.html ยศตำรวจ และตำแหน่งโดยละเอียด
ศัพท์วิศวกรรมศาสตร์
http://www.tumcivil.com/dic/ พจนานุกรมวิศวกรรมศาสตร์ สามารถหาคำได้ตามลำดับตัวอักษร หรือพิมพ์ค้นได้เลย
http://www.sut.ac.th/engineering/Civil/glossary/ อภิธานศัพท์วิศวกรรมโยธา สามารถหาคำได้ตามลำดับตัวอักษร หรือพิมพ์ค้นได้เลย
ศัพท์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
http://www.neepandin.com/vocabulary/index-vocabulary.htm ศัพท์น่ารู้ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
http://www.geocities.com/pong1930/english-everyday5.html ศัพท์ที่มักจะเห็นบ่อยในข่าวการเมือง
http://bangkok.usembassy.gov/services/irc/election2000/lexicon.htm ศัพท์รัฐศาสตร์ที่เห็นบ่อยพร้อมคำอธิบายโดยละเอียด
http://www.geocities.com/rahimmula/knowledge/ency.html สารานุกรมทางรัฐศาสตร์ แบ่งตามตัวอักษร พร้อมคำอธิบายโดยละเอียด
http://homepage3.nifty.com/jean/Papers/Words.html ศัพท์ทางการเมือง หน่วยงานต่างๆ และศัพท์อื่นๆ ภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น
http://www.microsoft.com/thailand/Licensing/government.asp เทียบชื่อหน่วยงานต่างๆ ของราชการ
http://www.ru.ac.th/korea/article/article6_7.htm ศัพท์ด้านตุลาการ พร้อมคำอธิบาย

ศัพท์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลhttp://www.siamhrm.com/?name=vocabularyศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง
www.econ.chula.ac.th/about/member/sothitorn/aboutmutualfund.doc ศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ พร้อมคำอธิบาย
http://www.syrus.co.th/manual/ifis_client_online_manual/appendix/appendix.html ศัพท์ทางการตลาด การบัญชี และหลักทรัพย์
http://www.kgieworld.co.th/th/product/bondEducation.asp คำศัพท์เกี่ยวกับพันธบัตรและคำอธิบาย
http://www.waymarket.com/bcc/topbcb.html ศัพท์ทางการบัญชี แบ่งหมวดตามตัวอักษร
ชื่อต้นไม้ ผัก ผลไม้ ดอกไม้http://www.bc.msu.ac.th/~nursery_c3/shownameseedling.php
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของพันธุ์ไม้ไทยhttp://www.ubonratchathani.go.th/vegetation.htm
รายชื่อพรรณไม้ประจำจังหวัด พร้อมชื่อทางวิทยาศาสตร์http://www.udomsuksa.ac.th/Student/botanical/m6/botanical_uss/botanic06.htm
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ และคำอธิบายโดยย่อของพันธุ์ไม้ต่างๆhttp://www.aidsthai.org/module/module20/index.php
ฐานข้อมูลสมุนไพรชนิดต่างๆ ทั้งชื่อสามัญ ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ชื่อพ้องhttp://www.doikham.com/general/product/product-main.htm

ศัพท์เกี่ยวกับปลาและสัตว์อื่นๆ
http://www.fishbase.org/search.html?server=IFM-Kiel ชื่อปลาพันธุ์ต่างๆ (ภาษาอังกฤษ)
http://www.fisheries.go.th/rgm-samutsa/Science_name/fish.htm ชื่อปลาพันธุ์ต่างๆ ทั้งชื่อสามัญและชื่อทางวิทยาศาสตร์
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~ppasuk/kckp/fauna.htm ศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ
ศัพท์ดาราศาตร์
http://www.starandplanet.com/astrovocab/a.html ศัพท์ดาราศาสตร์พร้อมคำอธิบายโดยย่อ แบ่งหมวดหมู่ตามตัวอักษร
http://www.khonkaenlink.com/thailand/pahoalj/kku-astro371/Glossary-AtoF.asp ศัพท์ดาราศาสตร์พร้อมคำอธิบายโดยย่อ แบ่งหมวดหมู่ตามตัวอักษร
http://www.scithai.com/explore/content.asp?id=32&cat=19 อภิธานศัพท์ดาราศาสตร์พร้อมคำอธิบายโดยย่อ
http://thaiastro.nectec.or.th/ency/ ปทานานุกรมศัพท์ดาราศาสตร์ แบ่งตามหัวข้อ พร้อมคำอธิบายโดยย่อ
ศัพท์คอมพิวเตอร์และไอที
http://www.supermixs.com/dictionary/DictionaryAll.asp ศัพท์คอมพิวเตอร์
http://www.pn.psu.ac.th/cc/glossary.html ศัพท์คอมพิวเตอร์พร้อมคำอธิบาย แบ่งหมวดตามตัวอักษร
http://www.smiletips.com/search/dictionary.asp พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ พิมพ์คำค้นได้เลย
http://webdic.port5.com/ พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ พิมพ์คำค้นได้เลย
http://www.webopedia.com/ ดิกชันนารีคอมพิวเตอร์ (อังกฤษ-อังกฤษ)
http://www.techweb.com/encyclopedia/ ศัพท์ไอที (อังกฤษ-อังกฤษ)
ศัพท์คณิตศาสตร์
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet2/vocabulary/voc12.htm ศัพท์คณิตศาสตร์ แบ่งหมวดตามตัวอักษรภาษาไทย
http://www.tutormaths.com/ ศัพท์หัวข้อบทเรียนวิชาคณิตศาสตร์
เสื้อผ้า
http://www.gap.com/asp/Dept_Index_All_paging.asp?wdid=2025 เสื้อผ้าชนิดต่างๆ พร้อมรูปประกอบ (ภาษาอังกฤษ)
http://www.somjook.com/pdf/0104-gen.pdf ศัพท์เครื่องแบบทหาร
ศัพท์เฉพาะทางด้านอื่นๆ
http://www.mtec.or.th/th/research/mstdict/MstDictAll.asp พจนานุกรมวัสดุศาสตร์และเทคโนโลยี
http://www.yindii.com/ref/thai_food.htm ชื่ออาหารไทยเป็นภาษาอังกฤษ
http://dpc1.ddc.moph.go.th/epidemic/code/EPIDEM.htm ชื่อโรค เชื้อโรค และยาบางประเภท
http://biotech.icmb.utexas.edu/search/dict-search.html พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ พิมพ์คำค้นได้ (ภาษาอังกฤษ)
http://www.directionplan.net/DP/Spec/showgenerator.asp ศัพท์เกี่ยวกับอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้า
http://www.rit.ac.th/homepage-sc/charud/periodic1/ ตารางธาตุพร้อมภาพประกอบ
http://members.thai.net/m6141/Firstpage.htm ศัพท์ชีววิทยาแบบสอดแทรกเอาไว้ในคำอธิบาย