รายชื่อพจนานุกรม

หพจนานุกรมศัพท์ปรัชญา: ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมศัพท์จิตวิทยา: ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมศัพท์ศึกษาศาสตร์: ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา: ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมศัพท์เธอร์โมไดนามิกส์: ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย: ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมศัพท์ปรับอากาศ: ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ : ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมศัพท์ยานยนตร์และเครื่องยนต์: ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมอังกฤษ - ไทย: ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล: ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมศัพท์ศิลปกรรม : ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ : ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา : ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์แพทย์ศาสตร์ อังกฤษ-ไทย / ไทย - อังกฤษ: ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์การเชื่อม : ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์คณิตศาสตร์ : ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์ดนตรีสากล: ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์นิติศาสตร์ อังกฤษ-ไทย: ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์รัฐศาสตร์ อังกฤษ-ไทย : ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ : ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์ทันตแพทยศาสตร์: ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์ต่างประเทศที่ใช้คำไทยแทนได้: ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ: ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์ประชากรศาสตร์: ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์ป่าไม้ อังกฤษ-ไทย: ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์พฤกษศาสตร์ อังกฤษ-ไทย / ไทย-อังกฤษ: ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์พลังงาน อังกฤษ-ไทย: ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์ภาษาศาสตร์: ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์เภสัชศาสตร์: ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์วิทยาศาสตร์ อังกฤษ-ไทย / ไทย-อังกฤษ: ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์เศรษฐศาสตร์ อังกฤษ-ไทย / ไทย-อังกฤษ: ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ อังกฤษ-ไทย / ไทย-อังกฤษ: ราชบัณฑิตยสถาน

พจนานุกรมเครื่องดื่ม: นพพร สุวรรณพานิช
พจนานุกรมหัวป่าก์และปลายจวัก อังกฤษ-ไทย ฉบับสามัญชน: นพพร สุวรรณพานิช
พจนานุกรมขนมนมเนยและไอศกรีม: นพพร สุวรรณพานิช
พจนานุกรมกาแฟและชา: นพพร สุวรรณพานิช
พจนานุกรมกีฬาและกรีฑาทั่วโลก: นพพร สุวรรณพานิช
พจนานุกรมศัพท์นอกตำราฉบับสัปดน อังกฤษ-ไทย ทะลึ่งทะเล้น ไทย-อังกฤษ: นพพร สุวรรณพานิช
พจนานุกรมเกย์และเลสเบี้ยน: นพพร สุวรรณพานิช
พจนานุกรมคำผรุสวาทและคำอุทาน: นพพร สุวรรณพานิช
พจนานุกรมการพนันและคาสิโน อังกฤษ-ไทย: นพพร สุวรรณพานิช
พจนานุกรม: นพพร สุวรรณพานิช

ศัพท์ภาพยนตร์: ปัทมวดี จารุวร
ศัพท์ตำรวจ: สรรเสริญ สุวรรณประเทศ, ชำนัญพจน์ พูลเกษ, พนัส ศรีกิจกุล