บทสรุปย่อและคำอธิบายหนังสือและบทกวีที่มีชื่อเสียง / คู่มือทำการบ้านวิชาต่างๆ

http://www.sparknotes.com/
http://www.cliffsnotes.com/
http://www.gradesaver.com/