โปรแกรมพจนานุกรมศัพท์ทหาร อังกฤษ-ไทย (Freeware)

http://download.kapook.com/publish/article_589.shtml