รูปแบบโครงสร้างตำรวจประเทศสหรัฐอเมริกา

ระบบตำรวจหรือผู้รักษากฎหมาย ในประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลายระดับ
ระดับรัฐบาลกลาง Federal
ระดับรัฐ State
ระดับซิตี้ City
ระดับเค๊าตี้ หรือมณฑล County
ระดับกองโรงเรียน Unified School District
ระบบตำรวจหรือผู้รักษากฎหมายในระดับรัฐบาลกลาง Federal จะรับผิดชอบบังคับใช้กฎหมายรัฐบาลสหรัฐฯ และรัฐธรรมนูญ หน่วยงานที่มีชื่อเสียง เช่น FBIหน่วยสอบสวนกลาง, Secret Service ตำรวจลับ, U.S. Marshal ตำรวจศาล - , DEAปราบปรามยาเสพติด Border Patrol ตำรวจตระเวนชายแดน EPA หน่วยงานสิ่งแวดล้อมICE อิมมิเกรชั่น-ศุลกากร
เจ้าหน้าที่เหล่านี้ มีชื่อเรียกว่า Police Officer, Special Agent, Marshal,Inspetor เป็นต้น
ตัวอย่างหน่วยงาน FBI ซึ่งอยู่ภายใต้ และสังกัดกระทรวงยุติธรรม สหรัฐฯจะรับสมัครจากนักศึกษา ที่เรียน อย่างน้อย ในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 จากมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่จบแล้ว ผู้สมัครอายุ 21-37 ปี ต้องเป็นพลเมืองอเมริกัน มีคะแนน GPAอย่างน้อย 3.00 ขึ้นไป อายุ 23-37 ปี ต้องจบจากคณะบัญชี วิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ภาษา และกฎหมาย สุขภาพแข็งแรง สภาพจิตใจปกติมีการทดสอบ และผ่านการอบรมจากสถาบัน FBI Academy เงินเดือนจะเริ่มต้นที่ GS-10ระดับ 1 ได้ $43,441/ปี หรือเดือนละ 119,462 บาท/เดือน
เจ้าหน้าที่ FBI หรือ Secret เหล่านี้ จะเรียกว่า Special Agent ไม่มียศไม่มีเครื่องแบบ การทำงานก็ใส่สูท ธรรมดา จะมี สนง.ทั่วไปในทุกรัฐและเมืองใหญ่ๆ
U.S. Marshal ตำรวจศาลของรัฐบาลสหรัฐฯ อาจจะใส่มีเครื่องแบบ หรือเสื้อแจ๊คเก็ตแต่ไม่มีดาว ไม่มียศ ผู้สมัครอายุ 21-36 การศึกษา คะแนนต้องได้เกิน 3.00มีการทดสอบ และผ่านการอบรมจาก เงินเดือนเริ่มต้นที่ระดับ GS-5, GS-7 $36,658และ $41,729 หรือ 100,809 บาท/เดือน และ 114,754 บาท/เดือน ตามลำดับ
ในระดับรัฐ State ซึ่งมีอยู่ 50 รัฐ ในแต่ละรัฐ มีระบบตำรวจที่คล้ายคลึงกันกล่าวคือ
ตำรวจในระดับรัฐ บางรัฐเรียกว่า State Police บางรัฐเรียกว่า State Patrol,State Trooper อยู่ภายใต้บังคับ บัญชาของผู้ว่าการรัฐ Governorซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
State Police จะดูแลความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ และสถานที่ของหน่วยงานรัฐบาลในระดับรัฐ
ตัวอย่างเช่น ตำรวจที่รัฐนิวยอร์ค รับสมัคร 20-30 ปี จบมัธยมปลายและเรียนในระดับวิทยาลัยอย่างน้อย 60 หน่วยกิต ระหว่างที่เรียนสถาบันตำรวจจะได้เงินเดือน $50,374/ปี หรือ 138,528 บาท/เดือนเมื่อจบแล้วเงินเดือนเริ่มต้น $61,525 หรือ169,193 บาท/เดือนเงินเดือนระดับจ่า Sergeant $90,795/ปี หรือ 249,686 บาท/เดือน ระดับนายร้อยLieutenant $107,967/ปี หรือ 296,909 บาท/เดือน
ในระดับเมือง City ใหญ่ๆ จะมีหน่วยงานตำรวจของตนเอง เรียกว่า Police Departmentตัวย่อ PD เช่น LAPD, NYPD หัวหน้าตำรวจเรียกว่า Chief Policeอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกเทศมนตรี Mayor ในเมืองนั้นๆ
ตัวอย่างตำรวจที่นครลอสแองเจลิส LAPD – Los Angeles Police Departmentผู้สมัครที่จะเป็นตำรวจ ต้องมีประวัติดี มีอายุมากว่า 21 ปีจบการศึกษาอย่างน้อยมัธยมปลาย จบการฝึกอบรมจากสถาบันแล้ว เงินเดือนเริ่มต้นที่$56,522/ปี หรือ 155,435 บาท/เดือน ผู้ที่เรียนจบระดับวิทยาลัย 2 ปี เกินกว่า60 หน่วยกิต
เงินเดือนเริ่มต้นที่ $58,798/ปี หรือ 161,694 บาท/เดือนผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรี เงินเดือนเริ่มต้นที่ $61,095/ปี หรือ 168,011บาท/เดือน และให้ค่าเครื่องแบบอีกปีละ $950 สำหรับ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญภาษาอื่นที่จำเป็น จะได้เงินเดือนเพิ่มอีก 2.75 - 5.5 %
เมืองเล็กๆ ที่ไม่มีนายกเทศมนตรี Mayor ก็ต้องอาศัยตำรวจหรือผู้รักษากฎหมายจากมณฑล หรือ County ที่เรียกว่า Sheriff ที่คนไทยชอบแปลว่า"นายอำเภอ" จริงๆแล้ว เชอรีฟ Sheriff ก็คือตำรวจที่มาจาก County
นี่เอง จะอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของ County Supervisorซึ่งเป็นตำแหน่งที่มาจากการเลือกตั้ง
ผู้สมัครต้องอายุอย่างต่ำ 20 ปี ถ้าจบการศึกษามัธยมปลายเมื่อผ่านการอบรมได้เป็น Deputy Sheriff เงินเดือนเริ่มต้น $54,784 /ปี หรือ150, 656 บาท/เดือน ผู้ที่เรียนระดับวิทยาลัย 2 ปี เงินเดือนเริ่มต้นที่$57,840/ปี หรือ 159,060 บาท/เดือน ผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีเงินเดือนเริ่มต้นที่ $61,064/ปี หรือ 167,928 บาท/เดือน
กองโรงเรียนขนาดใหญ่ Unified School District จะมีตำรวจเป็นตนเอง เช่นของกองโรงเรียนนครลอสแองเจลิส LAUSD หน่วยงานตำรวจ จะอยู่ภายใต้การบริหารของSchool District Superintendent ที่มาจากการสมัคร ภายใต้การคัดเลือก ของ Boardof Education ที่มาจากการเลือกตั้ง
ตำรวจโรงเรียน ของกองโรงเรียนนครลอสแองเจลิส เงินเดือนเริ่มต้น $41,002/ปี หรือ112,755 บาท/เดือน เงินเดือนจะน้อยกว่าตำรวจทั่วๆไปเพราะความเสี่ยงภัยน้อยกว่ามาก เพียงดูแลความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง กับโรงเรียน
สายระดับการบังคับบัญชาของตำรวจ สหรัฐฯ Organization Chart มักจะเป็นแบบนี้
Chief PoliceDeputy ChiefLieutenantSergeantDetectiveSenior Police OfficerPolice Officer
ในสหรัฐฯ ไม่มีโรงเรียนนายสิบตำรวจ หรือ โรงเรียนนายร้อยตำรวจมีเพียงสถาบันฝึกตำรวจ Police Academy ยศตำรวจอย่างมาก Chief หรือ Captainไม่มียศระดับนายพัน นายพล

รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ กลุ่มพันธมิตรฯ สหรัฐอเมริกา-แคนาดา
http://www.padusa.org/
อ้างอิงhttp://www.fbijobs.gov/114.asp
http://www.usmarshals.gov/careers/faq.html#fcip
http://www.nytrooper.com/salary_benefits.cfm
http://www.joinlapd.com/salary.html
http://www.lasd.org/recruitment/deputy-recruit2.html
http://www.laspd.com/faq.htm#salary