เนื้อส่วนต่างๆ ของวัว

เนื้อส่วนเอว (Loin)
เนื้อต้นคอ / เนื้อสันไหล่ (Chuck)
เนื้อทีโบน (t-bone)
สันนอก (sirloin)
เนื้อพับใน (round)
เนื้อน่อง (shank)
เนื้อพื้นท้อง (flank)
สันใน (filet / tenderloin)
เนื้อสะโพก (rump)
เนื้อลูกมะพร้าว (knuckle)
เนื้อซี่โครง (Short rib)
เนื้อสันตอนหน้า / เนื้อสันแหลม (Rib eye)
เนื้อระหว่างซี่โครง หรือเนื้อร่องซี่โครง (Finger)
เนื้อบังลม (skirt)
เนื้อใบพาย (Chuck eye)
เนื้อรักบี้ (Chuck arm)
เนื้อปลาช่อน (Chuck tender )
เนื้อพื้นอก (Plate)
เนื้อติดมัน / เสือร้องไห้ (Brisket)
เนื้อตะโหนก หรือเนื้อหนอก (Hump)
เนื้อสันนอกจากส่วนสะเอว ( strip loin)
เนื้อน่องแก้ว (Silver shank)
เนื้อน่องลายและน่อง (Jarret, shank)
เนื้อชายท้อง (Bavette)
เนื้อใบบัว (Flank steak)
เนื้อสันสะโพก (Sirloin, Rump)
เนื้อหางตะเข้ (Aiguiooette)
เนื้อสะโพกนอก, พับนอก (Bottom round)
เนื้อสะโพกใน, พับใน (Top round)
เนื้อลูกมะพร้าว (Sirloin tip, Knuckle)