ตำแหน่งและยศข้าราชตำรวจ (Files and Ranks)

ตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ( Police Administrative Positions )
ลูกแถว Serviceman
ผู้บังคับหมู่ Squad Leader
รองสารวัตร Sub-Inspector
สารวัตร Inspector
สารวัตรแผนก Inspector (ถ้ามีสารวัตรงานอยู่ใต้บังคับบัญชาสารวัตรแผนกใช้คำว่า Chief Inspector)
สารวัตรงาน Inspector
สารวัตรอำนวยการ Staff Inspector
สารวัตรสืบสวนสอบสวน Investigation Inspector
สารวัตรปกครองป้องกัน Administration and Crime Control Inspector
สารวัตรจราจร Traffic Inspector
สารวัตรใหญ่ Chief Inspector
รองผู้กำกับการ Deputy Superintendent
ผู้กำกับการ Superintendent
รองผู้บังคับการ Deputy commander
ผู้บังคับการ Commander
ผู้ช่วยผู้บัญชาการ Assistant commissioner
รองผู้บัญชาการ Deputy Commissioner
ผู้บัญชาการ Commissioner
ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ Assistant Commissioner-General
รองผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ Deputy Commissioner-General
ผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติ Commissioner-General, Royal Thai Police


ยศข้าราชการตำรวจ
พลตำรวจเอก พล.ต.อ. Police General Pol.Gen.
พลตำรวจโท พล.ต.ท. Police Lieutenant General Pol.Lt.Gen.
พลตำรวจตรี พล.ต.ต. Police Major General Pol.Maj.Gen.
พลตำรวจจัตวา พล.จ.ต. Police Brigadier General Pol.Bri.Gen.
พันตำรวจเอก พ.ต.อ. Police Colonel Pol.Col.
พันตำรวจโท พ.ต.ท. Police Lieutenant Colonel Pol.Lt.Col.
พันตำรวจตรี พ.ต.ต. Police Major Pol.Maj.
ร้อยตำรวจเอก ร.ต.อ. Police Captain Pol.Capt.
ร้อยตำรวจโท ร.ต.ท. Police Lieutenant Pol.Lt.
ร้อยตำรวจตรี ร.ต.ต. Police Sub-Lieutenant Pol.Sub.Lt.
ดาบตำรวจ ด.ต. Police Senior Sergeant Major Pol.Sen.Sgt.Maj.
จ่าสิบตำรวจ จ.ส.ต. Police Sergeant Major Pol.Sgt.Maj.
สิบตำรวจเอก ส.ต.อ. Police Sergeant Pol.Sgt.
สิบตำรวจโท ส.ต.ท. Police Corporal Pol.Cpl.
สิบตำรวจตรี ส.ต.ต. Police Lance Corporal Pol.L/C.
พลตำรวจ พลฯ Police Constable Pol.Const.

พลตำรวจเอก - ผบ.ตร., รอง ผบ.ตร., หรือแล้วแต่การดำรงตำแหน่งระดับ รอง ผบ.ตร. เช่น ที่ปรึกษา, จเรตำรวจแห่งชาติ

พลตำรวจโท - แล้วแต่การดำรงตำแหน่ง เช่น ผู้บัญชาการ, ผู้ช่วย ผบ.ตร.

พลตำรวจตรี - แล้วแต่การดำรงตำแหน่ง เช่น ผู้การ(ผู้บังคับการ), รองผู้บัญชาการ

พันตำรวจเอก - แล้วแต่การดำรงตำแหน่ง เช่น ผู้กำกับการ, รองผู้บังคับการ

พันตำรวจโท - - แล้วแต่การดำรงตำแหน่ง เช่น สารวัตร, รองผู้กำกับการ

พันตำรวจตรี - สารวัตร

ร้อยตำรวจเอก - แล้วแต่การดำรงตำแหน่ง เช่น ผู้กอง, สารวัตร

ร้อยตำรวจโท - ผู้หมวด(ผู้บังคับหมวด)

ร้อยตำรวจตรี - ผู้หมวด(ผู้บังคับหมวด)

นายดาบตำรวจ - ดาบตำรวจ

จ่าสิบตำรวจ - จ่า

สิบตำรวจเอก - หมู่

สิบตำรวจโท - หมู่

สิบตำรวจตรี – หมู่