เว็บไซต์สำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์ 1168 http://www.1168group.com/
สำนักพิมพ์แก้วกานต์ http://www.kaewkarn.com/
สำนักพิมพ์กำมะหยี่ http://www.gammemagie.com/
สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี http://www.blisspublishing.co.th/
สำนักพิมพ์แจ่มใส http://www.jamsai.com/
สำนักพิมพ์ดวงกมล (2520) http://www.dk.co.th/
สำนักพิมพ์ดวงตะวัน www.dtawanbooks.com
สำนักพิมพ์นานมี http://www.nanmeebooks.com/
สำนักพิมพ์เนชั่น http://www.nationbook.com/
สำนักพิมพ์บลิส http://www.blisspublishing.co.th/
สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น http://www.praphansarn.com/
สำนักพิมพ์ผีเสื้อ http://www.bflybook.com/
สำนักพิมพ์พลอยชมพู http://www.ploypink.com/
สำนักพิมพ์มธุรดา http://www.mathurada.com/
สำนักพิมพ์มติชน http://www.matichonbook.com/
สำนักพิมพ์วรรณสาส์น http://www.vannasarn.com/
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, พิมพ์คำ, ปริ๊นเซส, Z-Girl, เพชรการเรือน, Sugar Beat, be bright http://www.pimkham.com/
สำนักพิมพ์สยามอินเตอร์ มัลติมีเดีย http://www.smm.co.th/
สำนักพิมพ์สีม่วงอ่อนและ Come On http://www.emotionway.com/
สำนักพิมพ์อมรินทร์ http://www.amarin.com/